Mengyi Roland is részt vett a Zempléni Városok Szövetségének megalapításában

Négy borsodi város, Tokaj, Szerencs, Sárospatak és Sátoraljaújhely alapította meg a Zempléni Városok Szövetségét, melyhez a térség két országgyűlési képviselője, Dr. Hörcsik Richárd és Dr. Mengyi Roland is hozzájárult.

Házigazdaként Koncz Ferenc Szerencs város polgármestere köszöntötte a sajtó képviselőit, ezek után bejelentette, hogy a szövetség alakuló ülése sikeresen lezajlott és jelen sajtótájékoztatón sor kerül az alapító okirat aláírására, továbbá kiemelte, hogy a megjelent települések polgármesterei több mint 45000 embert képviselnek. Beszélt ez összefogás erejéről, ami elősegítheti, hogy céljaikat közösen képviselve sikeresen elérhessék.

Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő úr kifejtette, hogy mennyire örömteli pillanat ez számára, mivel a kővetkező 20-30 évben a térség gazdasági motorja Zemplén lesz. Ezért is fontos hogy az együtt gondolkodás révén olyan lehetőségek nyílnak meg melyek gazdasági fellendüléshez vezethetnek. A képviselő úr elmondta, hogy a szövetség elnöki pozícióját rotációs elv alapján fél éves időközönként váltakozva töltik be a tagok, az elnöki pozíciót először Koncz Ferenc Szerencs város polgármestere tölti be. A szövetség legfontosabb alapelvei közé tartozik a fejlesztési források leghatékonyabb felhasználásának elősegítése, a „Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi terület” világörökségi kezelési tervének és esetleges módosításának véleményezése, a Kezelési Terv eredményes végrehajtásának támogatása és egy önálló Tokaj-Hegyalja törvény kidolgozása. Mivel mind a négy település tagja az évtizedek óta kiválóan működő Zempléni Település Szövetségnek is az első lépésnek annak kell lennie, hogy stratégia partnerségre lép a két szervezet.

Aros János Sárospatak polgármestere hangsúlyozta, hogy térségében 15 településen közel 26000 ember él, ezért is lényeges a szövetség által képviselt közösségi érdekérvényesítés, a régió érdekeinek figyelembe vételével, így mutatva példát a többi közösség számára. A lényeges célkitűzések között említette az alapító tagok tervezett rendezvényeinek, ünnepségeinek összehangolt szervezését, közös programsorozatok életrehívását, amelyek a turisztikára is kedvező hatással vannak, így is elősegítve a térségben élők foglalkoztatási növekedését, a foglalkoztatottak érdekvédelmének egységesítését.


\"Dr.

 

Mengyi Roland is részt vett a Zempléni Városok Szövetségének megalapításábanSzamosvölgyi Péter Sátoraljaújhely polgármestere kifejtette, a borvidékfejlesztés, munkahelyteremtés, gazdasági fellendülés lényeges, nélkülözhetetlen feltétele, hogy feltárják a térségek települései, különösképpen a szövetséget alkotó városok között fellépő esetleges érdekellentéteket és ezeket egyeztetve, kidolgozzák az összes fél számára megfelelő megoldást. Kulcsfontosságú feladatnak érzi még, hogy megállítsák a környékről történő elvándorlást is.

Posta György Tokaj újonnan megválasztott polgármesterét, örömmel tölti el, hogy sikerült a szövetséget létrehozni, mivel eddig nem valósult meg hogy e városok városvezetői egy asztalhoz ülve szövetséget alkossanak egymással, így hozzájárulva közös céljaik eléréséhez. Véleménye szerint csak így közös erővel lehet előmozdítani a térség felemelkedését, gazdasági, társadalmi és kulturális fejődésének biztosítását.

Ezek után Koncz Ferenc polgármester úr visszavette a szót és kiemelte, hogy az alapító négy város sajátosságainak megőrzése nagyon fontos úgy, mint Sárospatak számára a felsőoktatási intézmény megtartása, Tokaj számára a szőlő és bortermelésben meglévő meghatározó szerep fenntartása, ezen felül Sátoraljaújhely és Szerencs mezőgazdasághoz kapcsolódó könnyűipari jelenlétének erősítése.

Továbbiakban sor került az alapító okirat aláírására, így az alapítók elkezdhetik munkájukat, hogy lehetőségeik szerint elérjék az alapító okiratban megfogalmazott céljaikat.

Forrás: mengyiroland.com