Központilag listázott hitelek

KHR: mindössze három betű, mely sokak számára ismeretlenül cseng. A megoldást a hitelek világában kell keresnünk, hiszen a betűszó a Központi Hitelinformációs Rendszert rejti. Kik és milyen okból szerepelhetnek a nyilvántartásban és mit érdemes tudni róla?

Pontosan mi is a KHR rendszer?

Ahogy nevéből bizonyára kitalálható, a KHR egy hitelinformációs adatbázis, melynek segítségével a hitelt nyújtó intézetek felmérik a hitelt igénylők hitelképességét. A rendszer 2006 óta működik ebben a formában, a korábbi BAR (Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer) jogutódjaként, azonban egy alapvető különbséggel.

A BAR kizárólag negatív listás adónyilvántartás volt, tehát azokat vette lajstromba, akik már valamilyen mulasztással éltek. Ezzel szemben a KHR rendszer a pozitív oldalt is tartalmazza, rendelkezve minden szükséges információval mely hitelekhez kapcsolódik. Ezáltal nagyban csökkenthetők a hitelezési kockázatok, a folyamatok pedig érdemben gyorsulnak fel és egyszerűsödnek le.

Milyen adatok szerepelhetnek rólunk?

Fontos, hogy még ha szerepelünk is a KHR rendszerben, az ott lévő adatok kizárólag a hitelszerződéshez és a szerződéskötéshez kapcsolódhat, csak arra vonatkozóan tartalmazhat releváns információkat. Ilyen lehet pl. az adós és adóstárs adatai (név, születési idő, igazolvány száma, lakcím stb.), vagy épp a szerződésre vonatkozó adatok (szerződés típusa, száma, megkötések stb.).

Az adatszolgáltatás lehet rendszeres vagy eseti. Előbbi alatt a havonta fennálló tőketartozás aktuális összegét és pénznemét tartalmazza, míg utóbbi az elő- és végtörlesztések esetén kerül továbbításra a KHR részéről. Ezek az adatok 1 munkanapon belül törlődnek, ám külön kérésre még 5 évig a rendszerben maradhatnak.

Ahogy már említettük a KHR lista a negatív feljegyzéseket is tartalmazza. Így tehát a nyilvántartásban az is szerepel, ha hitelmulasztásunk van, csalás, vagy bankkártyával/készpénzzel való visszaélés esete áll fenn. Ez ugyancsak a hitelt adók biztonságát szolgálja, hiszen a hitelkérelmek vizsgálatakor ezek döntő faktornak számítanak.

A lista a pozitív és negatív hiteladatokat is rögzíti

Megismerhetjük a saját adatainkat?

Természetesen minden, a listán szereplő személynek jogában áll a KHR nyilvántartásában róla szereplő adatokat megismerni. Erről minden olyan pénzügyi szervezetnél kérhetünk tájékoztatást, mely csatlakozott a KHR-hez. Nem csak a rólunk szereplő személyes és szerződéshez kapcsolatos adatokat kérhetjük le az intézetektől, hanem azt is, hogy azokhoz ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá, ezzel is védve személyiségi jogainkat. A szolgáltatás minden esetben ingyenes.

Ha jogellenesnek tartjuk adataink bekerülését a rendszerbe, esetleg azok hibásan szerepelnek, kérhetünk törlést és helyesbítést is. Ezt szintén a pénzintézeten keresztül oldhatjuk meg a legegyszerűbben.

Fontos tehát, hogy a KHR rendszer hitelező és a hitelt igénybe vevő kölcsönös érdekeit szolgálja, hiszen az ott szereplő adatok megkönnyítik az adminisztrációs folyamatokat és elérhetővé tesznek minden releváns információt, ezzel mindkét felet védve.